Thuốc kết hợp A-Z

Glucose + Multivitamin (Injection)

Thông tin chung của thuốc kết hợp Glucose + Multivitamin injection (Đường tiêm) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Glucose + Multivitamin injection (Đường tiêm) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất …

Glucose + Multivitamin (Injection) Read More »

Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine

Thông tin chung của thuốc kết hợp Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt …

Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine Read More »

Multivitamin B Injection (Vitamin nhóm B đường tiêm)

Thông tin chung của thuốc kết hợp Multivitamin B injection (Vitamin nhóm B đường tiêm) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Multivitamin B injection (Vitamin nhóm B đường tiêm) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) …

Multivitamin B Injection (Vitamin nhóm B đường tiêm) Read More »

Hydrochlorothiazide + Olmesartan

Thông tin chung của thuốc kết hợp Hydrochlorothiazide + Olmesartan Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Hydrochlorothiazide + Olmesartan (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : …

Hydrochlorothiazide + Olmesartan Read More »

Hydrochlorothiazide + Quinapril

Thông tin chung của thuốc kết hợp Hydrochlorothiazide + Quinapril Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Hydrochlorothiazide + Quinapril (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : …

Hydrochlorothiazide + Quinapril Read More »

Dexamethasone + Neomycin + Oxymetazoline

Thông tin chung của thuốc kết hợp Dexamethasone + Neomycin + Oxymetazoline Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Dexamethasone + Neomycin + Oxymetazoline (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt …

Dexamethasone + Neomycin + Oxymetazoline Read More »