Thuốc kết hợp A-Z

Chloramphenicol + Dexamethasone + Naphazoline (+ Riboflavin)

Thông tin chung của thuốc kết hợp Chloramphenicol + Dexamethasone + Naphazoline Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Chloramphenicol + Dexamethasone + Naphazoline (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt …

Chloramphenicol + Dexamethasone + Naphazoline (+ Riboflavin) Read More »

Chloramphenicol + Hydrocortisone

Thông tin chung của thuốc kết hợp Chloramphenicol + Hydrocortisone Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Chloramphenicol + Hydrocortisone (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chloramphenicol …

Chloramphenicol + Hydrocortisone Read More »

Guaifenesin + Paracetamol + Phenylephrine

Thông tin chung của thuốc kết hợp Guaifenesin + Paracetamol + Phenylephrine Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Guaifenesin + Paracetamol + Phenylephrine (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt …

Guaifenesin + Paracetamol + Phenylephrine Read More »

Erythromycin + Sulfamethoxazole + Trimethoprim

Thông tin chung của thuốc kết hợp Erythromycin + Sulfamethoxazole + Trimethoprim Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Pivmecillinam (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : …

Erythromycin + Sulfamethoxazole + Trimethoprim Read More »

Diphenhydramine + Glycyrhizinate + Isopropylmethylphenol + Lidocaine + Tocopherol

Thông tin chung của thuốc kết hợp Diphenhydramine + Glycyrhizinate + Isopropylmethylphenol + Lidocaine + Tocopherol Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Diphenhydramine + Glycyrhizinate + Isopropylmethylphenol + Lidocaine + Tocopherol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, …

Diphenhydramine + Glycyrhizinate + Isopropylmethylphenol + Lidocaine + Tocopherol Read More »

Dexamethasone + Miconazole + Salicylic Acid

Thông tin chung của thuốc kết hợp Dexamethasone + Miconazole + Salicylic Acid Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Dexamethasone + Miconazole + Salicylic Acid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất …

Dexamethasone + Miconazole + Salicylic Acid Read More »