Category Archives: Thuốc kết hợp A-Z

Umeclidinium + Vilanterol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Umeclidinium + Vilanterol Phân loại: Thuốc dự phòng co thắt phế quản. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R03AL03. Brand name: ANORO ELLIPTA. Generic : Umeclidinium + Vilanterol 2. Dạng bào […]

Dapagliflozin + Metformin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Dapagliflozin + Metformin Phân loại: Thuốc điều trị tiểu đường. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A10BD15. Biệt dược gốc: XIGDUO XR. Generic : Dapagliflozin + Metformin, 2. Dạng bào chế […]

Bimatoprost + Timolol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Bimatoprost + Timolol Phân loại: Thuốc điều trị tăng áp lực nội nhãn. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): S01ED51. Brand name: Ganfort. Generic : Bimatoprost + Timolol 2. Dạng bào […]

Glycin + Glycyrrhizin + L-Cystein

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glycin + Glycyrrhizin + L-Cystein Phân loại: Thuốc tác động trên hệ tiêu hóa. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): . Brand name: Avigly, Kyominotin. Generic : Glycin + Glycyrrhizin + […]

Bromhexin + Salbutamol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Bromhexin + Salbutamol Phân loại: Thuốc long đờm và loãng đờm. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): . Brand name: Salmodil Expectorant syrup. Generic : Bromhexin + Salbutamol 2. Dạng bào […]

Ambroxol + Salbutamol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ambroxol + Salbutamol Phân loại: Thuốc long đờm và loãng đờm. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): . Brand name: Olesom S. Generic : Ambroxol + Salbutamol 2. Dạng bào chế […]

Adefovir + Lamivudine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adefovir + Lamivudine Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): . Brand name: Fawce,. Generic : Adefovir + Lamivudine 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng […]

Sofosbuvir + Velpatasvir

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Sofosbuvir + Velpatasvir Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05AP55. Brand name: MyVelpa, Epclusa. Generic : Sofosbuvir + Velpatasvir 2. Dạng bào chế Hàm lượng: Dạng thuốc […]

Ledipasvir + Sofosbuvir

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ledipasvir + Sofosbuvir Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05AP51. Brand name: Virpas, Ledvir. Generic : Ledipasvir + Sofosbuvir, Hepcinat-LP, Sofuled, Ledipasvir + Sofosbuvir 2. Dạng […]

Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin Phân loại: Thuốc kháng lao. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J04AM05. Brand name: AKuriT, Turbezid. Generic : Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin 2. Dạng bào […]

error: Content is protected !!