https://www.youtube.com/watch?v=1W5XcXAVYW4

[Pharmog SS2- Tập 3] Dược lý các thuốc điều trị thử nghiệm COVID-2019
 

https://www.youtube.com/watch?v=YWUMd6UveZA

[Pharmog SS2- Tập 2] Dược lý các thuốc điều trị ho và long đờm
 

https://www.youtube.com/watch?v=0TIIfoiJFwA

[Pharmog SS1 – Tập 08] – Dược lý các thuốc kháng sinh

 

https://youtu.be/wgt47Xu6X-4

[Pharmog SS1 – Tập 15] – Dược lý các thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng

 

https://www.youtube.com/watch?v=F1Pl4DO5flA

[Pharmog SS1 – Tập 11] – Dược lý về thuốc điều trị tăng huyết áp

 

https://www.youtube.com/watch?v=reGVTA6MLMA

[Pharmog SS1 – Tập 13] – Dược lý về thuốc điều trị Gout

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6WjuVgrsIE

[Pharmog SS1 – Tập 12] – Dược lý thuốc Botulinum toxin (Botox)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LyiWX8uwvQY

[Pharmog SS1 – Tập 07] – Dược lý về thuốc điều trị cúm A

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1kZxJHepDY

[Pharmog SS1 – Tập 02] – Dược lý các thuốc chống nôn

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIvbbYNDCZ8&t=1s

[Pharmog SS1 – Tập 10] – Dược lý về Thuốc chống viêm không steroid – NSAIDs

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdiSYpncXLk

[Pharmog SS2 – Tập 01] Hướng dẫn sử dụng kháng sinh nhóm Macrolide

 

https://www.youtube.com/watch?v=ia-tmLLwsO0&t=1s

[Pharmog SS1 – Tập 05] – Dược lý về thuốc lợi tiểu

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAp4TM3XUKA&

[Pharmog SS1 – Tập 06] – Dược lý về thuốc kháng Histamin H1

 

https://www.youtube.com/watch?v=Km6TTc9GQuU

[Pharmog SS1 – Tập 03] – Dược lý thuốc chống đông, thuốc cầm máu