Thuốc kết hợp A-Z

Bromelain + Dehydrocholic acid + Pancreatin + Simethicone + Trimebutine

Thông tin chung của thuốc kết hợp Bromelain + Dehydrocholic acid + Pancreatin + Simethicone + Trimebutine Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Bromelain + Dehydrocholic acid + Pancreatin + Simethicone + Trimebutine (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, …

Bromelain + Dehydrocholic acid + Pancreatin + Simethicone + Trimebutine Read More »

Dung dịch thẩm phân màng bụng (phúc mạc)

Thông tin chung của thuốc Dung dịch thẩm phân màng bụng Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Dung dịch thẩm phân màng bụng (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt …

Dung dịch thẩm phân màng bụng (phúc mạc) Read More »

Amino acid chuẩn

Thông tin chung của thuốc kết hợp Amino acid chuẩn Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Amino acid chuẩn (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : …

Amino acid chuẩn Read More »

Các yếu tố vi lượng + khoáng chất (Dạng tiêm)

Thông tin chung của thuốc kết hợp Các yếu tố vi lượng + Khoáng chất Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Các yếu tố vi lượng + Khoáng chất (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) …

Các yếu tố vi lượng + khoáng chất (Dạng tiêm) Read More »