Category Archives: Biệt Dược Gốc

Drotaverine – No-spa

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Brand name: NO-SPA , NO-SPA FORTE Hãng sản xuất : Sanofi-Aventis 2. […]

Paliperidone – Invega Sustenna

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Paliperidone Phân loại: Thuốc chống loạn thần. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N05AX13. Brand name: INVEGA SUSTENNA. Hãng sản xuất : Janssen Pharmaceutica N.V. 2. Dạng bào chế – Hàm […]

Travoprost – Travatan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Travoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều trị Glaucoma Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): S01EE04. Brand name: TRAVATAN. Hãng sản xuất : S.A Alcon-Couvreur N.V 2. Dạng bào chế […]

Deferasirox – Jadenu

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Deferasirox Phân loại: Thuốc giải độc. Thuốc trị quá tải sắt mạn tính Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V03AC03. Brand name: JADENU. Hãng sản xuất : Novartis Pharma 2. Dạng […]

Budesonide + Formoterol – Symbicort Rapihaler

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Budesonide + Formoterol  Phân loại: Thuốc cải thiện khả năng hít vào. Thuốc giãn khí phế quản dạng kết hợp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R03AK07. Brand name: SYMBICORT RAPIHALER. […]

lopamidol – Iopamiro

Kết quả hình ảnh cho IOPAMIRO

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : lopamidol Phân loại: Thuốc cản quang. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08AE04. Brand name: IOPAMIRO. Hãng sản xuất : Patheon Italia S.p.A 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng […]

Gadodiamide – Omniscan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gadodiamide Phân loại: Thuốc cản quang chụp MRI. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08C A03 Brand name: OMNISCAN. Hãng sản xuất : GE Healthcare 2. Dạng bào chế – Hàm […]

Iohexol – Omnipaque

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Iohexol Phân loại: Thuốc cản quang chứa iod, không ion hóa. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08AB02. Brand name: OMNIPAQUE. Hãng sản xuất : GE Healthcare Ireland 2. Dạng bào […]

Iodixanol – Vispaque

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Iodixanol Phân loại: Thuốc cản quang. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08A B09. Brand name: VISPAQUE. Hãng sản xuất : General Electric Company. 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: […]

Atezolizumab – Tecentriq

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atezolizumab. Phân loại: Thuốc chống ung thư. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC32. Brand name: TECENTRIQ Hãng sản xuất : Roche 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc […]

error: Content is protected !!