Dược liệu, vị thuốc

Vị thuốc Sinh khương/Gừng tươi (Rhizoma Zingiberis recens).

Sinh khương (Gừng tươi)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Sinh khương Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Sinh khương (Thông

Vị thuốc Can khương/Gừng khô (Rhizoma Zingiberis).

Can khương (Gừng khô)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Can khương Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Can khương (Thông

Vị thuốc Khương hoàng và Uất kim (Rhizoma et Radix Curcumae, Rhizoma et Radix Curcumae longae).

Khương hoàng – Uất kim (Nghệ)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Khương hoàng, Uất kim Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Khương

Vị thuốc Đỗ trọng (Cortex Eucommiae).

Đỗ trọng (Mộc miên)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Đỗ trọng Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Đỗ trọng (Thông

Vị thuốc Bình vôi (Tuber Stephaniae).

Bình vôi

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Bình vôi Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Bình vôi (Thông

Vị dược liệu Cát căn (Radix Puerariae thomsonii).

Cát căn (Sắn dây)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Cát căn Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Cát căn (Thông

Vị dược liệu Liên kiều (Fructus Forsythiae).

Liên kiều

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Liên kiều Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Liên kiều (Thông

Vị dược liệu Quế nhục (Cortex Cinnamomi).

Quế nhục

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế nhục Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế nhục (Thông

Vị dược liệu Trạch tả (Rhizoma Alismatis).

Trạch tả

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Trạch tả Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Trạch tả (Thông

Vị dược liệu Quế chi (Ramulus Cinnamomi).

Quế chi

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế chi Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế chi (Thông