Biệt dược

Pioglitazone – Davilite

Thuốc Pioglitazone là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Pioglitazone (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Pioglitazone Phân loại: Thuốc điều trị tiểu đường. …

Pioglitazone – Davilite Read More »

Poliomyelitis Vaccine (Oral) (Vaccine bại liệt đường uống) – bOPV

Vắc xin bại liệt uống nhị liên bOPV là gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Vắc xin bại liệt uống nhị liên bOPV (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: …

Poliomyelitis Vaccine (Oral) (Vaccine bại liệt đường uống) – bOPV Read More »

Poliomyelitis Vaccine (Vaccine bại liệt đường tiêm) – Imovax Polio

Vaccine bại liệt Imovax Polio là gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Vaccine bại liệt Imovax Polio (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Poliomyelitis Vaccine (Injection) …

Poliomyelitis Vaccine (Vaccine bại liệt đường tiêm) – Imovax Polio Read More »

Phenylephrine – Phenylephrine Aguettant/Phenylalpha

Thuốc Phenylephrine Aguettant , Phenylalpha là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Phenylephrine Aguettant , Phenylalpha (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Phenylephrine Phân …

Phenylephrine – Phenylephrine Aguettant/Phenylalpha Read More »

Prothionamide (Protionamide) – Medi-prothionamide

Thuốc Medi-prothionamide là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Medi-prothionamide (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Prothionamide (Protionamide) Phân loại: Thuốc kháng lao. Nhóm …

Prothionamide (Protionamide) – Medi-prothionamide Read More »

Prothionamide (Protionamide) – Kesude tab

Thuốc Kesude tab là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Kesude tab (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Prothionamide (Protionamide) Phân loại: Thuốc kháng …

Prothionamide (Protionamide) – Kesude tab Read More »