Biệt dược

Agifovir-E (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Agifovir-E

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Agifovir-E Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Agifovir-E (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Emtricitabine + Tenofovir Phân loại: …

Emtricitabine + Tenofovir – Agifovir-E Read More »

Emtricitabine & Tenofovir disoproxil fumarate Tablets 200mg/300mg Mylan

Emtricitabine + Tenofovir – Ricovir EM MYLAN

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Emtricitabine & Tenofovir disoproxil fumarate Tablets, Ricovir EM Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Emtricitabine & Tenofovir disoproxil fumarate Tablets, Ricovir EM (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. …

Emtricitabine + Tenofovir – Ricovir EM MYLAN Read More »

Tenifo-E (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Tenifo-E/Viroef EM

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Tenifo-E Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Tenifo-E (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Emtricitabine + Tenofovir Phân loại: …

Emtricitabine + Tenofovir – Tenifo-E/Viroef EM Read More »

Vigahom (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Vigahom

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Vigahom Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Vigahom (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + Ferrous gluconate …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Vigahom Read More »

Tot'hema (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Tot’hema

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Tot’hema Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Tot’hema (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + Ferrous gluconate …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Tot’hema Read More »