Biệt dược

Lactate ringer & dextrose 5% (Mekophar) (Glucose + Ringer Lactate)

Glucose + Ringer Lactate – Lactate ringer & dextrose 5% (Mekophar)

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Lactate ringer & dextrose 5% (Mekophar) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Lactate ringer & dextrose 5% (Mekophar) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và …

Glucose + Ringer Lactate – Lactate ringer & dextrose 5% (Mekophar) Read More »

Lactated ringer's and dextrose (Kabi) (Glucose + Ringer Lactate)

Glucose + Ringer Lactate – Lactated ringer’s and dextrose (Kabi)

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Lactated ringer’s and dextrose (Kabi) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Lactated ringer’s and dextrose (Kabi) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: …

Glucose + Ringer Lactate – Lactated ringer’s and dextrose (Kabi) Read More »

Peritoneal Dialysis solution (Lactate-G 2.5%) (Dung dịch thẩm phân màng bụng)

Dung dịch thẩm phân màng bụng – Peritoneal Dialysis solution (Lactate-G)

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Peritoneal Dialysis solution (Lactate-G) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Peritoneal Dialysis solution (Lactate-G) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất …

Dung dịch thẩm phân màng bụng – Peritoneal Dialysis solution (Lactate-G) Read More »

Kamsky 1,5% (Dung dịch thẩm phân màng bụng)

Dung dịch thẩm phân màng bụng – Kamsky/Kamsky Low calcium

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Kamsky, Kamsky Low calcium Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Kamsky, Kamsky Low calcium (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất …

Dung dịch thẩm phân màng bụng – Kamsky/Kamsky Low calcium Read More »

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose (Dung dịch thẩm phân màng bụng)

Dung dịch thẩm phân màng bụng – Dianeal low calcium peritoneal dialysis solution with dextrose

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Dianeal low calcium peritoneal dialysis solution with dextrose Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Dianeal low calcium peritoneal dialysis solution with dextrose (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. …

Dung dịch thẩm phân màng bụng – Dianeal low calcium peritoneal dialysis solution with dextrose Read More »

Bitolysis 4,25% (Dung dịch thẩm phân màng bụng)

Dung dịch thẩm phân màng bụng – Bitolysis/Bitolysis Low calci

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Bitolysis, Bitolysis Low calci Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Bitolysis, Bitolysis Low calci (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất …

Dung dịch thẩm phân màng bụng – Bitolysis/Bitolysis Low calci Read More »

Livact Granules (L-Isoleucine + L-Leucine + L-Valine)

L-Isoleucine + L-Leucine + L-Valine – Livact Granules

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Livact Granules Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Livact Granules (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : L-Isoleucine + L-Leucine …

L-Isoleucine + L-Leucine + L-Valine – Livact Granules Read More »

Eroleucin (L-Isoleucine + L-Leucine + L-Valine)

L-Isoleucine + L-Leucine + L-Valine – Eroleucin/Zetracare

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Eroleucin, Zetracare Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Eroleucin, Zetracare (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : L-Isoleucine + L-Leucine …

L-Isoleucine + L-Leucine + L-Valine – Eroleucin/Zetracare Read More »

Suzone Injection (Cefoperazone + Sulbactam)

Cefoperazone + Sulbactam – Suzone Injection

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Suzone Injection Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Suzone Injection (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefoperazone + Sulbactam …

Cefoperazone + Sulbactam – Suzone Injection Read More »