Category Archives: Thuốc đơn chất A-Z

Covid 19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid)

Vaccine ngừa Covid là gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Vaccine ngừa Covid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : COVID-19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) Phân loại: […]

Regorafenib

Thuốc Regorafenib là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Regorafenib (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Regorafenib Phân loại: Thuốc chống ung thư. Thuốc […]

Omalizumab

Thuốc Omalizumab là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Omalizumab (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omalizumab Phân loại: Thuốc dị ứng và hệ […]

Zofenopril

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Zofenopril  Phân loại: Thuốc chống tăng huyết áp. Nhóm Ức chế men chuyển Angiotensin (ACE) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09AA15. Brand name: . Generic : Zofenopril, BIFRIL 2. Dạng bào […]

Perampanel

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Perampanel Phân loại: Thuốc chống co giật / thuốc chống động kinh. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N03AX22. Brand name: . Generic : Perampanel, FYCOMPA 2. Dạng bào chế – Hàm […]

Nintedanib

Thuốc Nintedanib là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Nintedanib (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nintedanib esilate Phân loại: Thuốc chống ung thư. […]

Lactobacillus plantarum

Thuốc Lactobacillus plantarum là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lactobacillus plantarum (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus plantarum Phân loại: Thuốc tác […]

Brentuximab

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Brentuximab vedotin Phân loại: Thuốc chống ung thư. Kháng thể đơn dòng Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC12. Brand name: ADCETRIS. Generic : Brentuximab 2. Dạng bào chế – Hàm […]

Cefminox

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefminox Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC12. Brand name: . Generic : Cefminox, Optiminox 2. Dạng bào chế – Hàm […]

Cetylpyridinium

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cetylpyridinium Phân loại: Thuốc kháng nấm, kháng khuẩn. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): D09AA07, R02AA06 Brand name: Generic : Cetylpyridinium, Bozypaine 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc […]

error: Content is protected !!