Dược bệnh viện

Điểm tin Cảnh giác Dược 26

Theo Canhgiacduoc Điểm tin Cảnh giác Dược 26 Võ Thị Thùy, Đỗ Thu Thanh, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Phương Thúy, Lương Anh Tùng    Nội dung

Điểm tin Cảnh giác Dược 25

Theo Canhgiacduoc Điểm tin Cảnh giác Dược Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Hoàng Anh, Dương Khánh Linh, Đỗ Thu Thanh, Nguyễn Tùng Sơn    Nội dung bài

Điểm tin cảnh giác dược 24

Theo Canhgiacduoc ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Mai Hoa, Lương Anh Tùng    Nội dung bài Nguy cơ nhiễm khuẩn vùng sinh

Điểm tin Cảnh giác dược 23

Theo Canhgiacduoc Điểm tin Cảnh giác dược Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Mai Hoa  Nội dung bài Thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa