Thông tư 15 năm 2019 về Đấu thầu thuốc khác gì với Thông tư 11 cũ

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT VỀ ĐẤU THẦU THUỐC VÀ THÔNG TƯ 11

Một số lưu ý về thông tư đấu thầu thuốc mới:

Hình ảnh minh họa về đấu thầu thuốc

 

1. Về phân nhóm thuốc generic

 

2. Về cách ghi dạng bào chế mời thầu

Không được ghi các dạng bào chế cụ thể như: viên nén bao phim, hay viên nang mềm, chỉ được ghi thành các dạng bào chế chung như viên, viên nang…. Và một số dạng bào chế mặc dù có tên riêng nhưng vẫn được chào vào dạng bào chế cơ bản đầu tiên nếu thấy phù hợp.

3. Về giá kế hoạch

Yêu cầu giá kế hoạch của cùng một hoạt chất phải giảm dần theo nhóm, tức là nhóm 1 sẽ có giá cao nhất, sau đó giảm dần cho các nhóm phía sau.

4. Về thực hiện hợp đồng

Yêu cầu lấy tối thiểu 80% các khoản mục có trong hợp đồng

Thời gian gói thầu tối đa là 36 tháng tùy từng địa bàn, nhưng hợp đồng ký tối đa không quá 12 tháng.

 

TẢI THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH :