pharmog

Bisilkon (Betamethasone + Clotrimazole + Gentamicin)

Betamethasone + Clotrimazole + Gentamicin – Bisilkon

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Bisilkon Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Bisilkon (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Betamethasone + Clotrimazole + Gentamicin Phân loại: Thuốc …

Betamethasone + Clotrimazole + Gentamicin – Bisilkon Read More »

Masozym-ZN (Lactobacillus acidophilus + Zinc Gluconate)

Lactobacillus acidophilus + Zinc Gluconate (Kẽm gluconat) – Bailuzym-ZN/Masozym-ZN/Ozonbiotic

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Bailuzym-ZN, Masozym-ZN Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Bailuzym-ZN, Masozym-ZN (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus + Zinc …

Lactobacillus acidophilus + Zinc Gluconate (Kẽm gluconat) – Bailuzym-ZN/Masozym-ZN/Ozonbiotic Read More »

Trimetazidine – Hismedan

Thuốc Hismedan, Trimetazidin Khapharco là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Hismedan, Trimetazidin Khapharco (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Trimetazidine Phân loại: Thuốc …

Trimetazidine – Hismedan Read More »

Trimetazidine – Glotaren

Thuốc Glotaren là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Glotaren (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Trimetazidine Phân loại: Thuốc chống đau thắt ngực. …

Trimetazidine – Glotaren Read More »

Polyvidone (PVP) – Samil Vidone Ophthalmic Solution

Thuốc Samil Vidone Ophthalmic Solution là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Samil Vidone Ophthalmic Solution (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Povidone (Polyvinylpyrrolidone …

Polyvidone (PVP) – Samil Vidone Ophthalmic Solution Read More »

Prednisone – Cortancyl

Thuốc Cortancyl là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Cortancyl (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Prednisone Phân loại: Thuốc Corticosteroids. Nhóm pháp lý: …

Prednisone – Cortancyl Read More »

Simvastatin – Amfastat

Thuốc Amfastat là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Amfastat (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Simvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, …

Simvastatin – Amfastat Read More »

Permethrin – A Scabs

Thuốc A Scabs là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc A Scabs (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Permethrin Phân loại: Thuốc kháng KST. …

Permethrin – A Scabs Read More »