Author Archives: pharmog

Mirtazapine – Tazeurin

Thuốc Tazeurin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Tazeurin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Mirtazapine Phân loại: Thuốc chống trầm cảm. Nhóm […]

Risedronate – Risedronate Stada

Thuốc Risedronate Stada là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Risedronate Stada (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risedronate Phân loại: Thuốc ức chế […]

Roxithromycin – Rozcime

Thuốc Rozcime là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rozcime (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh macrolid Nhóm […]

Rotundin – Rotundin BVP/Transda

Thuốc Rotundin-BVP, Transda là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rotundin-BVP, Transda (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rotundin (Tetrahydropalmatine) Phân loại: Thuốc an thần […]

Rotigotine – Neupro

Thuốc Neupro là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Neupro (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rotigotine Phân loại: Thuốc chống Parkinson. Loại dùng […]

Regorafenib

Thuốc Regorafenib là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Regorafenib (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Regorafenib Phân loại: Thuốc chống ung thư. Thuốc […]

Omeprazole – Pyomezol

Thuốc Pyomezol là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Pyomezol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

Ofloxacin – Shinpoong Fugacin

Thuốc Shinpoong Fugacin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Shinpoong Fugacin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Adercholic

Thuốc Adercholic là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Adercholic (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân loại: Thuốc thông mật, […]

Valsartan – Valsartan-MV

Thuốc Valsartan-MVlà thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valsartan-MV (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin […]

error: Content is protected !!