Glucose + Ringer Lactate

Thông tin chung của thuốc kết hợp Glucose + Ringer Lactate Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết

Xem thêm »