Pioglitazone – Davilite

Thuốc Pioglitazone là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Pioglitazone (Thông tin bao gồm liều

Xem thêm »

Phloroglucinol – Cbispasmo

Thuốc Cbispasmo là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Cbispasmo (Thông tin bao gồm liều

Xem thêm »