Thông Tin Thuốc

Vị thuốc Khương hoàng và Uất kim (Rhizoma et Radix Curcumae, Rhizoma et Radix Curcumae longae).

Khương hoàng – Uất kim (Nghệ)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Khương hoàng, Uất kim Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Khương hoàng, Uất kim (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Khương …

Khương hoàng – Uất kim (Nghệ) Read More »

Vị thuốc Bình vôi (Tuber Stephaniae).

Bình vôi

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Bình vôi Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Bình vôi (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Bình vôi. Tên dân gian, …

Bình vôi Read More »

Vị dược liệu Liên kiều (Fructus Forsythiae).

Liên kiều

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Liên kiều Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Liên kiều (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Liên kiều. Tên dân gian, …

Liên kiều Read More »

Vị dược liệu Quế nhục (Cortex Cinnamomi).

Quế nhục

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế nhục Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế nhục (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Quế nhục Tên dân gian, …

Quế nhục Read More »

Vị dược liệu Trạch tả (Rhizoma Alismatis).

Trạch tả

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Trạch tả Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Trạch tả (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Trạch tả. Tên dân gian, …

Trạch tả Read More »

Vị dược liệu Quế chi (Ramulus Cinnamomi).

Quế chi

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế chi Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế chi (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Quế chi Tên dân gian, …

Quế chi Read More »