Category Archives: Thuốc đơn chất A-Z

Pizotifen

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Pizotifen Phân loại: Thuốc chống đau nửa đầu. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N02CX01. Brand name: Duotifen. Generic : Pizotifen 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và […]

Penciclovir

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Penciclovir Phân loại: Thuốc kháng virus. Dùng ngoài Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): D06BB06. Brand name: Fenistil. Generic : Penciclovir 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và […]

Para-AminoSalicylic acid (PAS)

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Para-AminoSalicylic acid (PAS) Phân loại: Thuốc kháng lao. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): . Brand name: Q-Pas. Generic : Para-AminoSalicylic acid (PAS) 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng […]

Olsalazine

Thuốc Olsalazine là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Olsalazine (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Olsalazine Phân loại: Thuốc kháng khuẩn. Nhóm pháp […]

Nonoxinol 9

Thuốc Nonoxinol 9 là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Nonoxinol 9 (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nonoxinol 9 Phân loại: Thuốc tránh […]

Methenamine

Thuốc Methenamine là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Methenamine (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Methenamine Phân loại: Thuốc kháng khuẩn tiết niệu. […]

Meprobamate

Thuốc Meprobamate là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meprobamate (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meprobamate Phân loại: Thuốc an thần gây ngủ. […]

Fomepizole

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fomepizole Phân loại: Thuốc giải độc methanol. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V03AB34. Brand name: Antizol. Generic : Fomepizole 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm […]

Flupenthixol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Flupenthixol (Flupentixol) Phân loại: Thuốc chống loạn thần. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N05AF01. Brand name: Fluanxol Depot, Fluanxol. Generic : Flupenthixol, Depixol 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: […]

Fluorescein sodium

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fluorescein sodium Phân loại: Thuốc tác động trên mắt. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): S01JA01. Brand name: Generic : Fluorescein, Fluoresceine Faure, Fluoralfa, Fluorescein sodium monico 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: […]

error: Content is protected !!