Bào Chế

Các công thức sản xuất bào chế và tài liệu tham khảo trong sản xuất thuốc

Bromhexine – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Bromhexine Phân loại: Thuốc long đờm và loãng đờm. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R05CB02 Brand name: Bisolvon, Ekxine, Expecto Generic :  Bromhexine, Agi-Bromhexine; Biovon; Bisinthvon; Bixovom 4; Disolvan; Dosulvon; …

Bromhexine – Công thức bào chế viên nén Read More »

Betamethasone – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Betamethasone Phân loại: Thuốc Corticosteroids. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A07EA04; C05AA05; D07AC01; D07XC01; H02AB01; R01AD06; R03BA04; S01BA06; S01CB04; S02BA07; S03BA03. Brand name: Beprogel, Hoebeprosone, Mibeonate, . Generic :  Betamethasone, …

Betamethasone – Công thức bào chế viên nén Read More »

Berberine – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Berberine chloride Phân loại: Thuốc trị tiêu chảy. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A07E. Brand name: Berberine. Generic :  Berberine, Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm …

Berberine – Công thức bào chế viên nén Read More »

Atorvastatin – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Brand name: Lipitor. Generic :  Atorvastatin Dạng bào chế – Hàm …

Atorvastatin – Công thức bào chế viên nén Read More »

Atenolol – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atenolol Phân loại: Thuốc chẹn chọn lọc thụ thể beta 1-adrenergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C07AB03. Brand name: Tenormin. Generic :  Atenolol, Aginolol 50; Anol; Atefulton; Atena; Betacard-50; Donolol; …

Atenolol – Công thức bào chế viên nén Read More »

Amoxicilline + Clavulanate – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất :  Amoxicilline trihydrate; Clavulanate potassium Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm betalactam, loại kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01CR02. Brand name: Augmentin. Generic :  Amoxicilline trihydrate – Clavulanate potassium …

Amoxicilline + Clavulanate – Công thức bào chế viên nén Read More »

Amoxicillin – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amoxicillin Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm beta-lactam, aminopenicilin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01CA04. Brand name: Clamoxyl. Generic :  Amoxicillin Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và …

Amoxicillin – Công thức bào chế viên nén Read More »

Amlodipine – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine besylate Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Brand name: Amlor Cap, Norvasc, Vascam. Generic :  Amlodipine Dạng bào chế – …

Amlodipine – Công thức bào chế viên nén Read More »

Amitriptyline – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amitriptyline Phân loại: Thuốc chống trầm cảm ba vòng có tác dụng an thần. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N06AA09. Brand name: Elavil, Endep, Vanatrip Generic :  Amitriptyline, Amilavil Dạng …

Amitriptyline – Công thức bào chế viên nén Read More »

Amiodarone – Công thức bào chế viên nén

  Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amiodarone Phân loại: Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm III. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C01BD01. Brand name: Cordarone. Generic :  Amiodarone, Adatot-200; Aldarone; Amidorol; Biodaron; Cordomine; Cormiron; Miradone; Syndaron; …

Amiodarone – Công thức bào chế viên nén Read More »