Author Archives: Pharmog Team

Covid 19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid)

Vaccine ngừa Covid là gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Vaccine ngừa Covid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : COVID-19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) Phân loại: […]

Covid 19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) – Moderna COVID-19 Vaccine

Vaccine ngừa COVID-19 Moderna là gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Vaccine ngừa COVID-19 Moderna (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : COVID-19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) […]

Ribavirin – Barivir/Oritadin/Vixzol

Thuốc Barivir , Oritadin , Vixzol là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Barivir , Oritadin , Vixzol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : […]

Ribavirin – Vixbarin

Thuốc Vixbarin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vixbarin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp […]

Ribavirin – Syntervir

Thuốc Syntervir-500 là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Syntervir-500 (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp […]

Ribavirin – Ribazole

Thuốc Ribazole là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ribazole (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp […]

Ribavirin – Ribatagin

Thuốc Ribatagin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ribatagin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp […]

Ribavirin – Ribastad

Thuốc Ribastad là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ribastad (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp […]

Ribavirin – Razirax/Sancher

Thuốc Razirax, Sancher là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Razirax, Sancher (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. […]

Ribavirin – Opeviro/Liveraid/Hepasig

Thuốc Opeviro , Liveraid , Hepasig là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Opeviro , Liveraid , Hepasig (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : […]

error: Content is protected !!