Author Archives: Pharmog Team

Lactobacillus acidophilus – Probio IMP/pms-Probio

Thuốc pms-Probio, Probio IMP là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc pms-Probio, Probio IMP (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: […]

Lactobacillus acidophilus – Masozym

Thuốc Masozym là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Masozym (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng men vi […]

Lactobacillus acidophilus – Andonbio/Bacivit/L-Bio-N

Thuốc Andonbio, Bacivit, Bacivit-H, L-Bio-N, L-Bio là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Andonbio, Bacivit, Bacivit-H, L-Bio-N, L-Bio (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : […]

Lactobacillus acidophilus – Lacbiosyn

Thuốc Lacbiosyn là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lacbiosyn (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng men vi […]

Lactobacillus acidophilus – Cenlatyl

Thuốc Cenlatyl là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Cenlatyl (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng men vi […]

Lactobacillus acidophilus – Biolus

Thuốc Biolus là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Biolus (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng men vi […]

Latanoprost – Litiap

Thuốc Litiap là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Litiap (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

Latanoprost – Oculat

Thuốc Oculat là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Oculat (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

Latanoprost – Latanoprost Eye Drops Solution

Thuốc Latanoprost Eye Drops Solution là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Latanoprost Eye Drops Solution (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân […]

Latanoprost – Latandrops

Thuốc Latandrops là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Latandrops (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

error: Content is protected !!