Tag Archives: Azithromycin

Azithromycin – Ziusa

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: ZIUSA Hãng sản xuất : Công ty cổ […]

Azithromycin – Zitrex

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: ZITREX 500 Hãng sản xuất : Medicon Laboratories […]

Azithromycin – Tauxiz

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: TAUXIZ Hãng sản xuất : Beximco Pharmaceuticals Ltd […]

Azithromycin – Sukanlov

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: SUKANLOV Hãng sản xuất : Cure Medicines (I) […]

Azithromycin – SaVi Azit

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: SAVI AZIT Hãng sản xuất : Công ty […]

Azithromycin – Quafa-Azi

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: QUAFA-AZI Hãng sản xuất : Công ty cổ […]

Azithromycin – PymeAzi

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: PYMEAZI Hãng sản xuất : Công ty Cổ […]

Azithromycin – pms Azimax

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: PMS-AZIMAX 500 Hãng sản xuất : Công ty […]

Azithromycin – Neozith

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: NEOZITH 250 Hãng sản xuất : Zim Labratories […]

Azithromycin – Neazi

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Azithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh, kháng khuẩn nhóm Macrolide. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01FA10. Biệt dược gốc: ZITHROMAX Biệt dược: NEAZI Hãng sản xuất : Công ty cổ […]

error: Content is protected !!