Tag Archives: Desloratadine

Desloratadine – Vaco Loratadine’S

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Vaco Loratadine’S Hãng sản xuất : Công ty cổ phần Dược Vacopharm. 2. […]

Desloratadine – Usdeslor

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Usdeslor Hãng sản xuất : Công ty cổ phần US Pharma USA 2. […]

Desloratadine – Bvpalin/Sedno/Sedtyl

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Bvpalin, Sedno, Sedtyl Hãng sản xuất : Công ty Cổ phần BV Pharma. […]

Desloratadine – Madolora/Savi Desloratadine/SaViDeslo/SaViDronat/Savoze

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Madolora, Savi Desloratadine , SaViDeslo, SaViDronat, Savoze Hãng sản xuất : Công ty […]

Desloratadine – Ruradin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Ruradin Hãng sản xuất : Công ty Roussel Việt Nam. 2. Dạng bào […]

Desloratadine – Desdinta/Royalgsv

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Desdinta , Royalgsv Hãng sản xuất : Công ty cổ phần dược phẩm […]

Desloratadine – Rinofil

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Rinofil Hãng sản xuất : Laboratorios Recalcine S.A.. 2. Dạng bào chế – […]

Desloratadine – Neocilor

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Neocilor syrup, Neocilor tablet Hãng sản xuất : Incepta Pharmaceuticals Limited. 2. Dạng […]

Desloratadine – Lorfact-D

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Lorfact-D Hãng sản xuất : Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. 2. Dạng bào […]

Desloratadine – Lorastad D

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Desloratadine Phân loại: Thuốc kháng histamin H1. Nhóm pháp lý: thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX27. Biệt dược gốc: AERIUS Biệt dược: Lorastad D Hãng sản xuất : Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam. 2. […]

error: Content is protected !!