Dược điển Châu Âu 8 (European Pharmacopoeia 8)

Dược điển Châu Âu (tiếng Anh là European Pharmacopoeia, gọi tắt là Ph. Eur.) là một dược điển chính của khu vực, cung cấp các tiêu chuẩn chất lượng chung trong toàn ngành dược phẩm ở Châu Âu để kiểm soát chất lượng thuốc và các chất được sử dụng để sản xuất chúng. Ph. Eur. được áp dụng tại 38 quốc gia châu Âu và được sử dụng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Với 121 văn bản mới và 1.403 bản sửa đổi, phiên bản 9 có hơn 50% nội dung là mới so với Phiên bản thứ 8.
Lợi ích, công dụng
 • European Pharmacopoeia là một công cụ tham khảo quan trọng cho tất cả các cá nhân và tổ chức liên quan đến dược phẩm:
  • Nghiên cứu
  • Phát triển
  • Sản xuất
  • Kiểm soát và phân tích chất lượng
Tính năng
 • Dược điển Châu Âu (tiếng Anh là European Pharmacopoeia, thường được gọi tắt là Ph. Eur.) Là một dược điển chính của khu vực cung cấp các tiêu chuẩn chất lượng phổ biến trong toàn ngành dược phẩm ở Châu Âu để kiểm soát chất lượng thuốc và các chất được sử dụng để sản xuất chúng.
  • Đây là một bộ sưu tập chuyên khảo được công bố mô tả cả tiêu chuẩn chất lượng cá nhân và chung cho các thành phần, dạng bào chế và phương pháp phân tích thuốc.
  • Những tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc dùng cho cả người và thú y.
 • Dược điển châu Âu có một đặc tính ràng buộc về mặt pháp lý. Nó được sử dụng như một tài liệu tham khảo chính thức để phục vụ sức khỏe cộng đồng,
  • là một phần của các yêu cầu quy định để có được Ủy quyền tiếp thị (MA) cho sản phẩm thuốc (người hoặc thú y).
  • Các tiêu chuẩn chất lượng của Dược điển Châu Âu áp dụng trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm và trở nên ràng buộc về mặt pháp lý và bắt buộc vào cùng một ngày trong tất cả ba mươi tám (38) quốc gia ký kết, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu.

Link tải sách: https://mega.nz/#!BsYBAaDb

Mã khóa : kzM-BLnV-NHK1r1X7fc1AzL8_ajcYaFQuyXSxwkKcmU
Link copy mã khóa (Phần describe video):

Leave a Reply

Địa chỉ nhà thuốc:
Số 1 ngõ 420 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

ABOUT

Chính sách hợp tác

Chính sách nội dung

Tin tức

SUPPORT

Help Center

FAQ

Sitemap

Đăng ký nhận thông báo qua email bất cứ khi nào các bài viết mới được xuất bản.

error: Content is protected !!