No photo description available.

Tại sao FDA cảnh báo vấn đề về hô hấp khi dùng Gabapentin với opioid

Dược lý học: Tại sao FDA cảnh báo vấn đề về hô hấp khi dùng Gabapentin với opioid?

Theo DS. Phùng Trung Hùng

Trước hết hãy xem lại cơ chế tác động của Gabapentin & Pregabalin (hình 1), bạn sẽ thấy vị trí tác động là kênh calcium cảm ứng điện thế ( Voltage gated calcium channel) loại P/Q.

N được biểu hiện ở nút synapse nghĩa là presynaptic expression.

Gabapentin dễ dàng đi vào não và ngăn chặn cơn co giật ở một số mô hình động kinh trên động vật. Gabapentin không có ái lực với cả thụ thể GABAA và GABAB và cũng không làm thay đổi sự chuyển hóa của GABA. Gabapentin không gắn với các thụ thể dẫn truyền thần kinh khác trong não và không tương tác với các kênh natri. Gabapentin gắn với ái lực cao vào tiểu đơn vị α2δ (alpha-2-delta) của các cổng dẫn truyền điện thế của kênh calci và việc gabapentin gắn với tiểu đơn vị α2δ được cho là có thể liên quan đến tác động kháng co giật của gabapentin ở động vật.

Image may contain: text

Cả hai thuốc này đều gắn vào tiểu đơn vị alpha2 & delta (hình 2) ngăn cản sự xâm nhập của Ca++ vào nút synapse vì vậy không thể phóng thích neurotransmitters tại đây.

No photo description available.

Bây giờ ta xem xét MOA của opioids (hình 3), ta thấy thụ thể muy, delta & kappa đều đóng kênh này qua tác động ngăn chận sự phosphoryl hóa của kênh calcium.

No photo description available.

Mặt khác ở postsynaptic thụ thể muy (chỉ còn thụ thể muy ở đây thôi) mở kênh potassium gây khử cực cho neuron postsynaptic. Vì vậy gabapentin & pregabalin đặc biệt nguy hiểm khi dùng đồng thời với opioids.

Kết quả hình ảnh cho gabapentin with morphin interaction mechanism