Tag Archives: Rabeprazole

Rabeprazole – Rabaris

Thuốc Rabaris Tablet là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rabaris Tablet (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rabeprazole – Rabedisun

Thuốc Rabedisun là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rabedisun (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

Rabeprazole – Helirab/Rabefast/Rabupin

Thuốc Helirab, Rabefast, Rabupin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Helirab, Rabefast, Rabupin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc […]

Rabeprazole – Rabeflex

Thuốc Rabeflex là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rabeflex (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

Rabeprazole – Rabe-G/Razolmed

Thuốc Rabe-G, Razolmed là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rabe-G, Razolmed (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rabeprazole – Rabepagi

Thuốc Rabepagi là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rabepagi (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

Rabeprazole – Rabetac/Rabeprazol VPC

Thuốc Rabeprazol , Rabetac là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rabeprazol , Rabetac (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc […]

Rabeprazole – Rabera/Rab-ulcer

Thuốc Rabera , Rab-ulcer là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rabera , Rab-ulcer (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc […]

Rabeprazole – Coreprazole/Rabesta

Thuốc Coreprazole, Rabesta là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Coreprazole, Rabesta (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rabeprazole – Rabestad

Thuốc Rabestad là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rabestad (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rabeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

error: Content is protected !!