Tag Archives: Glucosamin

Glucosamin – Vorifend Forte

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Vorifend Forte Hãng sản xuất : Công ty liên […]

Glucosamin – Vorifend 500

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Vorifend 500 Hãng sản xuất : Công ty TNHH […]

Glucosamin – Vasomin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Vasomin Hãng sản xuất : Công ty cổ phần […]

Glucosamin – Samincaps/Artrofort/Codupha-Glucosamin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Samincaps, Artrofort , Codupha-Glucosamin Hãng sản xuất : Công […]

Glucosamin – Otibone

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Otibone Hãng sản xuất : Công ty Cổ phần […]

Glucosamin – Ostigold

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Glucosamin, Glucosamin F, Ostigold Hãng sản xuất : Công […]

Glucosamin – Glucozamax/Ostesamine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Ostesamine, Glucozamax Hãng sản xuất : Công ty cổ […]

Glucosamin – Osaglu/Sposamin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Glucosamin , Osaglu, Sposamin Hãng sản xuất : Công […]

Glucosamin – Orthoace

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Orthoace Hãng sản xuất : Soft Health Creations Pvt., […]

Glucosamin – Ormagat/Fudtamin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucosamine Phân loại: Thuốc chống thoái hóa khớp, thuốc kháng viêm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AX05. Biệt dược gốc: Viartril-S Biệt dược: Ormagat, Fudtamin Hãng sản xuất : Công ty cổ […]

error: Content is protected !!