Tag Archives: Etoricoxib

Etoricoxib – Zostopain

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Zostopain Hãng sản xuất : Công ty cổ phần Dược […]

Etoricoxib – Xibtosan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Xibtosan Hãng sản xuất : Công ty TNHH Liên doanh […]

Etoricoxib – Xibraz

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Xibraz Hãng sản xuất : Aristopharma Ltd. 2. Dạng bào […]

Etoricoxib – Roticox

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Roticox film-coated tablets Hãng sản xuất : KRKA, D.D., Novo […]

Etoricoxib – Magrax/Ramitrez/Return

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Magrax, Magrax-F, Ramitrez, Ramitrez-F, Return-90 Hãng sản xuất : Công […]

Etoricoxib – Pitorix

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Pitorix Hãng sản xuất : Công ty cổ phần Pymepharco. […]

Etoricoxib – Nucoxia/Zydcox

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Nucoxia , Zydcox Hãng sản xuất : Cadila Healthcare Ltd. […]

Etoricoxib – Goutix

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Goutix Hãng sản xuất : Globe Pharmaceuticals Ltd. 2. Dạng […]

Etoricoxib – Flexidron

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: Arcoxia Biệt dược: Flexidron Hãng sản xuất : Công ty TNHH dược phẩm […]

Etoricoxib – Exinef

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Biệt dược gốc: ARCOXIA Biệt dược: Exinef Hãng sản xuất : Frosst Iberica S.A. 2. Dạng […]

error: Content is protected !!