Tag Archives: Drotaverine

Drotaverine – Zecein

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc: No-spa Biệt dược: Zecein Hãng sản xuất : Công […]

Drotaverine – Vinopa

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc: No-spa Biệt dược: Vinopa Hãng sản xuất : Công […]

Drotaverine – Ramasav

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc: No-spa Biệt dược: Ramasav Hãng sản xuất : Công […]

Drotaverine – Pymenospain

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc: No-spa Biệt dược: Pymenospain Hãng sản xuất : Công […]

Drotaverine – Dromasm fort/Dros-Ta/Novewel/Pro-Spasmyl

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc: No-spa Biệt dược: Dromasm fort, Dros-Ta, Novewel ,Pro-Spasmyl Hãng […]

Drotaverine – No-Thefa

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc: No-spa Biệt dược: No-Thefa Hãng sản xuất : Công […]

Drotaverine – No-spa

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Brand name: NO-SPA , NO-SPA FORTE Hãng sản xuất : Sanofi-Aventis 2. […]

Drotaverine – No-panes

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc: No-spa Biệt dược: No-panes Hãng sản xuất : Công […]

Drotaverine – Expas

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc:  No-spa Biệt dược: Expas , Expas Forte Hãng sản […]

Drotaverine – Drotusc/Zegcatine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Drotaverine Phân loại: Thuốc chống co thắt cơ trơn không kháng cholinergic. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03AD02. Biệt dược gốc:  No-spa Biệt dược: Drotusc, Drotusc Forte, Zegcatine 80 Hãng […]

error: Content is protected !!