Dùng kháng histamine H1 và nhóm Benzodiazepine để gây ngủ có khác nhau không?

Dùng kháng histamine H1 và nhóm Benzodiazepine để gây ngủ có khác gì nhau không ?

Đây là một câu hỏi có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại rất khủng khiếp cho người phải giải đáp vì chắc chắn người hỏi không mong đợi câu trả lời theo kiểu yes/no, right/wrong vì vậy cũng như mọi loại thuốc khác trước khi nói về thuốc chúng ta hãy xem xét ngủ là gì? Thức là gì?

Trước hết không thể tránh khỏi việc phải nói tới cấu trúc lưới của não (Reticular Formation) đây là phần quan trọng vì tổ chức này làm nhiệm vụ tích hợp (integration) tất cả những chức năng riêng rẽ của nảo như vận động ,cảm giác, cảm xúc, kể cả phối hợp giữa hệ thần kinh tự động(autonomous nervous system) nhưng ở đây hãy tạm chỉ nói về thức/ ngủ.

Hình 1.

Cấu trúc lưới được xác định như là một hệ thống nhiều nhân xám được nối kết với nhau bởi những neuron có trục ngắn được xếp vào loại neuron hình tháp. Hình 1. Sự tổ hợp này tạo thành hai pathway rõ rệt.

Hình 2.

1. acivating pathway bao gồm hai nhánh kích thích vỏ não với tất cả monoamines của não và Acetylcholine – Hình 2 các nhân xám và neurotransmitters cũng được chú thích trong hình này. Hình 3 chú thích về nhân TMN (tuberomamillary nucleus) nơi tổng hợp duy nhất histamine của não, từ nhân này histamine được phân bố rộng khắp não như một neurotransmitter kích thích thụ thể H1.

Hình 3.

2. inhibitory pathway khởi đầu từ nhân VPLO (ventolateral preoptic nucleus) đây cũng là nơi duy nhất tổng hợp và phân phối GABA (gamma aminobutyric acid) – Hình 4 nhân xám này chịu sự chi phối của melatonine từ tuyến Tùng (Pineal gland-Epiphysis) – Hình 5.

Hình 4.

Hình 5.

Melatonine điều khiển VPLO theo chu kỳ ngày đêm (Circadian rythm). Khi VPLO được khởi động nó ức chế toàn thể các đường kích thích trong một khoảng thời gian để tạo ra giấc ngủ non-REMS (rapid eyes movement sleep) GABA ức chế ngắn hơn và thành từng đợt trên nhân LH (lateral hypothalamus) ,tại đây tổng hợp Orexin (còn gọi là hypocretin) chất này tái hoạt tạo ra giấc ngủ REMS.

Hình 6.

Như vậy có một sự khác biệt rõ rệt giữa việc khởi động đường GABAergic trong sự tạo ra giấc ngủ đó là ức chế toàn bộ đường dẫn truyền Monoaminergic & Ach trong chỉ vô hiệu hóa đường dẫn truyền histaminergic. Nên nhớ rằng các synapse của vùng CA1 tại Hippocampus có liên quan đến trí nhớ được tinh lọc và củng cố trong giai đạn 3&4 của non-REMS.

Hình 7.

Bảng liệt kê các thuốc có thể dùng trong mất ngủ như trong bảng được trình bày với một giả định các BS lâm sàng đã biết những điều tối thiểu đã trình bày ở trên. Đó là sự khác biệt trong đào tạo Y khoa của ta và của người ta.

Theo BS.Phùng Trung Hùng