Cơ chế SERM trong điều trị loãng xương

Cơ chế SERM trong điều trị loãng xương ?

Câu hỏi không được rõ nghĩa lắm dù sao tôi cũng cố trả lời theo suy đoán, trước hết SERMs là một nhóm thuốc điều biến chọn lọc trên thụ thể oestrogen (selective oestrogen receptor modulators), về phương diện dược lý học những chất này đối vận với thụ thể của oestrogen tại một số vị trí nhưng lại đồng vận ở một số vị trí khác ( hình 1) theo đó tamoxifene đối vận với thụ thể oestrogen ở tuyến vú nhưng lại đồng vận với thụ thể này ở cả tử cung , xương & hệ tim mạch.

Hình 1.

Tương tự raloxifene đối vận ở cả tuyến vú và tử cung trong khi đồng vận ở xương và hệ tim mạch. Oestrogen là chất đồng vận tại tất cả các vị trí đã kể.

Hình 2.

Trên bình diện sinh học thụ thể của oestrogen hoạt động như một yếu tố phiên mã ( transcription factor), các SERMs có thể ức chế thụ thể oestrogen (hình 2) ở mô xương oestrogen phiên mã tạo ra một mRNA mã hóa cho protein Osteoprotegerin (OPG) chất này là một thụ thể mồi (decoy receptor) thu hút sự gắn kết của RANKL (Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand) nằm trên màng của osteoblast (hình 3).

Hình 3.

Điều này ngăn chận sự gắn kết của RANK trên màng osteoclast progenitor, sự gắn kết của RANK trên osteoclast progenitor với RANKL trên osteoblast cần thiết cho sự biệt hóa và trưởng thành của osteoclast ( hủy cốt bào) do đó có thể ngăn chận hữu hiệu sự loãng xương.

Hình 4.

Hình 4 cho thấy sự gắn kết của tamoxifene vào thụ thể oestrogen tiến hành quá trình phiên mã nhằm tạo ra OPG. Các SERMs được dùng như liệu pháp thay thế oestrogen khi có chỉ định.

Theo BS.Phùng Trung Hùng