Tag Archives: Vaccine ngừa Covid

Covid 19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid)

Vaccine ngừa Covid là gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Vaccine ngừa Covid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : COVID-19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) Phân loại: […]

Covid 19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) – Moderna COVID-19 Vaccine

Vaccine ngừa COVID-19 Moderna là gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Vaccine ngừa COVID-19 Moderna (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : COVID-19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) […]

Covid 19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) – Vaccine AstraZeneca

Vaccine ngừa Covid Astrazeneca là gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Vaccine ngừa Covid Astrazeneca (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : COVID-19 Vaccine (Vaccine ngừa Covid) […]

error: Content is protected !!