Tag Archives: Omalizumab

Omalizumab – Xolair

Thuốc Xolair là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Xolair (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omalizumab Phân loại: Thuốc dị ứng và hệ […]

Omalizumab

Thuốc Omalizumab là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Omalizumab (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omalizumab Phân loại: Thuốc dị ứng và hệ […]

error: Content is protected !!