Tag Archives: Levomepromazine

Levomepromazine – Tisercin

Thuốc Tisercin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Tisercin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levomepromazine (Methotrimeprazine) Phân loại: Thuốc chống loạn thần […]

Levomepromazine – Levopatine

Thuốc Levopatine là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Levopatine (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levomepromazine (Methotrimeprazine) Phân loại: Thuốc chống loạn thần […]

Levomepromazine – Levomepromazin maleat Dopharma

Thuốc Levomepromazin Dopharma là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Levomepromazin Dopharma (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levomepromazine (Methotrimeprazine) Phân loại: Thuốc chống […]

Levomepromazine – Levomepromazin Danapha

Thuốc Levomepromazin Danapha là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Levomepromazin Danapha (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levomepromazine (Methotrimeprazine) Phân loại: Thuốc chống […]

Levomepromazine

Thuốc Levomepromazine (Methotrimeprazine) là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Levomepromazine (Methotrimeprazine) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levomepromazine (Methotrimeprazine) Phân loại: Thuốc chống […]

error: Content is protected !!