Tag Archives: Latanoprost

Latanoprost – Litiap

Thuốc Litiap là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Litiap (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

Latanoprost – Oculat

Thuốc Oculat là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Oculat (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

Latanoprost – Latanoprost Eye Drops Solution

Thuốc Latanoprost Eye Drops Solution là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Latanoprost Eye Drops Solution (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân […]

Latanoprost – Latandrops

Thuốc Latandrops là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Latandrops (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

Latanoprost – Lacoma

Thuốc Lacoma là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lacoma (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

Latanoprost – 9PM

Thuốc Latanoprost Ophthalmic Solution 9PM là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Latanoprost Ophthalmic Solution 9PM (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân […]

Latanoprost

Thuốc Latanoprost là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Latanoprost (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

error: Content is protected !!