Tag Archives: Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus acidophilus – Probio IMP/pms-Probio

Thuốc pms-Probio, Probio IMP là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc pms-Probio, Probio IMP (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: […]

Lactobacillus acidophilus – Masozym

Thuốc Masozym là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Masozym (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng men vi […]

Lactobacillus acidophilus – Andonbio/Bacivit/L-Bio-N

Thuốc Andonbio, Bacivit, Bacivit-H, L-Bio-N, L-Bio là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Andonbio, Bacivit, Bacivit-H, L-Bio-N, L-Bio (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : […]

Lactobacillus acidophilus – Lacbiosyn

Thuốc Lacbiosyn là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lacbiosyn (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng men vi […]

Lactobacillus acidophilus – Cenlatyl

Thuốc Cenlatyl là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Cenlatyl (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng men vi […]

Lactobacillus acidophilus – Biolus

Thuốc Biolus là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Biolus (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng men vi […]

Lactobacillus acidophilus

Thuốc Lactobacillus acidophilus là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lactobacillus acidophilus (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus acidophilus Phân loại: Thuốc dạng […]

error: Content is protected !!