Tag Archives: Fexofenadine

Fexofenadine – Meyerfast/Meyerfex/Telanhis

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Fexofenadin, Meyerfast, Meyerfex, Telanhis Hãng sản xuất : Công […]

Fexofenadine – Telfor

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Telfor Hãng sản xuất : Công ty cổ phần […]

Fexofenadine – Telgate

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Telgate Hãng sản xuất : Công ty TNHH sản […]

Fexofenadine – Ternafast

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Ternafast Hãng sản xuất : Công ty cổ phần […]

Fexofenadine – Tiphafast

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Tiphafast Hãng sản xuất : Công ty cổ phần […]

Fexofenadine – Vinfast

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Vinfast Hãng sản xuất : Công ty cổ phần […]

Fexofenadine – Tocimat

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Tocimat Hãng sản xuất : Công ty cổ phần […]

Fexofenadine – Xafen

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Xafen Hãng sản xuất : Medreich Limited 2. Dạng […]

Fexofenadine – Xonadin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Xonadin Hãng sản xuất : Micro Labs Limited 2. […]

Fexofenadine – Malag/Xonatrix

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Fexofenadine Phân loại: Thuốc Kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R06AX26. Biệt dược gốc: Telfast Biệt dược: Malag, Xonatrix, Xonatrix forte Hãng sản xuất : Công […]

error: Content is protected !!