Tag Archives: Cefixime

Cefixime – Wonfixime

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: Wonfixime Hãng sản xuất : Công ty TNHH Phil […]

Cefixime – Cefixim Uphace/Okenxime/Uphaceff/Uphaxime

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: Cefixim Uphace ,Okenxime ,Uphaceff , Uphaxime Hãng sản xuất […]

Cefixime – Sagacef/Sagafixim/Sagafixim DT

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: Sagacef ,Sagafixim , Sagafixim 100 DT Hãng sản xuất […]

Cefixime – Orenko

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: Orenko, Cefixime TVP Hãng sản xuất : Công ty […]

Cefixime – Novafex

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: NOVAFEX Hãng sản xuất : Aegis Ltd./ Công ty […]

Cefixime – Amyxim/Mecifexime/Mitafix/Nimemax/Orafixim/Tenficef/Vimecime/Zentocefix

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: Amyxim ,Cefixim ,Mecifexime ,Mitafix ,Nimemax ,Orafixim ,Tenficef ,Vimecime , […]

Cefixime – Crocin/Fiximstad/Minicef

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: Crocin , Fiximstad, Minicef Hãng sản xuất : Công […]

Cefixime – Mecefix

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: MECEFIX-B.E Hãng sản xuất : Công ty cổ phần […]

Cefixime – Mactaxim

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: Mactaxim, Cefixime dispersible tablets Hãng sản xuất : Macleods […]

Cefixime – Lufixime

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefixime Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD08. Biệt dược gốc: Biệt dược: Lufixime Hãng sản xuất : Lupin Ltd. 2. Dạng […]

error: Content is protected !!