Tag Archives: cao lá bạch quả

Ginkgo biloba – Vasoclean Sol/Laferine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Laferine, […]

Ginkgo biloba – Austrikan/Gingokan/Mebikan/Phytocare/Vipkan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Austrikan, […]

Ginkgo biloba – Thekan/VIDO

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Hoạt […]

Ginkgo biloba – Teburap/Kagiba/Selemone

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Teburap […]

Ginkgo biloba – Taniki

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Taniki […]

Ginkgo biloba – Takankgoba

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Takankgoba […]

Ginkgo biloba – Taginko/Toginko

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Taginko, […]

Ginkgo biloba – Taginba

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Taginba […]

Ginkgo biloba – Gintana/Levical/Volmitin/Neucitin/Superkan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Gintana […]

Ginkgo biloba – Bioguide/Haengdan/Hubako/Hugomax/Onsbeta/Seovigo

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ginkgo biloba Phân loại: Thuốc tăng tuần hoàn máu não. Thuốc tác động trên hệ tim mạch Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Không có. Biệt dược gốc: Tanakan, Tebonin, Cebrex Biệt dược: Bioguide, […]

error: Content is protected !!