Tag Archives: Atezolizumab

Atezolizumab – Tecentriq

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atezolizumab. Phân loại: Thuốc chống ung thư. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC32. Brand name: TECENTRIQ Hãng sản xuất : Roche 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc […]

Atezolizumab

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atezolizumab. Phân loại: Thuốc chống ung thư. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC32. Brand name: TECENTRIQ Generic : Atezolizumab 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm […]

error: Content is protected !!