Tag Archives: Levosulpiride

Levosulpiride – Plotex

Thuốc Plotex Tab là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Plotex (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levosulpiride Phân loại: Thuốc an thần. Thuốc […]

Levosulpiride – Medi-Levosulpirid

Thuốc Medi-Levosulpirid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Medi-Levosulpirid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levosulpiride Phân loại: Thuốc an thần. Thuốc chống […]

Levosulpiride – Letarid

Thuốc Letarid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Antarene (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levosulpiride Phân loại: Thuốc an thần. Thuốc chống […]

Levosulpiride – Doniwell

Thuốc Doniwell là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Doniwell (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levosulpiride Phân loại: Thuốc an thần. Thuốc chống […]

Levosulpiride – Evaldez

Thuốc Evaldez là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Evaldez (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levosulpiride Phân loại: Thuốc an thần. Thuốc chống […]

Levosulpiride – Beelevotal

Thuốc Beelevotal là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Beelevotal (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levosulpiride Phân loại: Thuốc an thần. Thuốc chống […]

Levosulpiride

Thuốc Levosulpiride là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Levosulpiride (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Levosulpiride Phân loại: Thuốc an thần. Thuốc chống […]

error: Content is protected !!