Tag Archives: Iohexol

Iohexol – Fasran inj

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Iohexol Phân loại: Thuốc cản quang chứa iod, không ion hóa. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08AB02. Biệt dược gốc: Omnipaque Biệt dược: Fasran inj Hãng sản xuất : Dai […]

Iohexol – Omnipaque

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Iohexol Phân loại: Thuốc cản quang chứa iod, không ion hóa. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08AB02. Brand name: OMNIPAQUE. Hãng sản xuất : GE Healthcare Ireland 2. Dạng bào […]

Iohexol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Iohexol Phân loại: Thuốc cản quang chứa iod, không ion hóa. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08AB02. Brand name: Omnipaque. Generic : Iohexol, Befind; Fasran inj ; Iobrix Injection ; Jufax […]

error: Content is protected !!