Tag Archives: Iodixanol

Iodixanol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Iodixanol Phân loại: Thuốc cản quang. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08A B09. Brand name: VISIPAQUE. Generic name : Iodixanol. 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và […]

Iodixanol – Vispaque

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Iodixanol Phân loại: Thuốc cản quang. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08A B09. Brand name: VISPAQUE. Hãng sản xuất : General Electric Company. 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: […]

error: Content is protected !!