Tag Archives: Gadodiamide

Gadodiamide – Omniscan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gadodiamide Phân loại: Thuốc cản quang chụp MRI. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08C A03 Brand name: OMNISCAN. Hãng sản xuất : GE Healthcare 2. Dạng bào chế – Hàm […]

Gadodiamide

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gadodiamide Phân loại: Thuốc cản quang chụp MRI. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08C A03 Brand name: OMNISCAN. Generic : Gadodiamide 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc […]

error: Content is protected !!