Tag Archives: Clotrimazole

Clotrimazole – Candid Mouth Paint/Candid Cream

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Candid cream,Candid Mouth Paint, Candid (Powder) Hãng sản xuất : Glenmark Pharmaceuticals […]

Clotrimazole – Candid Vgel

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Candid-Vgel Hãng sản xuất : Glenmark Pharmaceuticals Ltd.- Ấn Độ 2. Dạng […]

Clotrimazole – Candid V/Clovamark

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Candid V1, Candid V3, Candid V6, Clovamark Hãng sản xuất : Glenmark […]

Clotrimazole – Candid ear drops

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Candid Ear Drops Hãng sản xuất : Glenmark Pharmaceuticals Ltd.- Ấn Độ […]

Clotrimazole – Candazole/Hoe candazole

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Candazole (Hoe Candazole) Hãng sản xuất : HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.. 2. […]

Clotrimazole – Camisept

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Camisept Hãng sản xuất : Công ty TNHH US Pharma USA. 2. […]

Clotrimazole – Calcrem

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Calcrem Hãng sản xuất : Satyam Pharmaceuticals & Chemicals Pvt., Ltd.. 2. […]

Clotrimazole – Cantrisol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Cantrisol Hãng sản xuất : Công ty cổ phần dược-vật tư y […]

Clotrimazole – Cenesthen

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Cenesthen Hãng sản xuất : Công ty cổ phần dược TW Mediplantex. […]

Clotrimazole – Clogynaz

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Clotrimazole Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp lý: Thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A01AB18, D01AC01, G01AF02. Biệt dược gốc: CANESTEN Biệt dược: Clogynaz, Wzitamy TM Hãng sản xuất : Công ty cổ phần dược […]

error: Content is protected !!