Tag Archives: Cefadroxil

Cefadroxil – Cepemid

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: CEPEMID 500 Hãng sản xuất : Công ty […]

Cefadroxil – Brifecy

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: BRIFECY Hãng sản xuất : Micro Labs Ltd… […]

Cefadroxil – TV Droxil/Cefadroxil TVP

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: TV DROXIL, CEFADROXIL TVP , CEFADROXIL PP, CEFADROXIL […]

Cefadroxil – Wincocef

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: WINCOCEF Hãng sản xuất : XL Laboratories Pvt., […]

Cefadroxil – Tytdroxyl//Cefadroxil Glomed

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: TYTDROXYL, TYTDROXIL, CEFADROXIL 500 GLOMED Hãng sản xuất […]

Cefadroxil – Texroxil

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: TEXROXIL Hãng sản xuất : Công ty cổ […]

Cefadroxil – PMS Imedroxil/Imenor/Imedroxil

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: PMS – IMEDROXIL, IMEDROXIL, IMENOR Hãng sản xuất […]

Cefadroxil – Oraldroxine/Cefalvidi

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: ORALDROXINE, CEFALVIDI Hãng sản xuất : công ty […]

Cefadroxil – Melyroxil

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: MELYROXIL Hãng sản xuất : Medley Pharmaceuticals Ltd.. […]

Thuốc Cefadroxil – Mekocefal

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefadroxil Phân loại: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DB05. Biệt dược gốc: Biệt dược: MEKOCEFAL Hãng sản xuất : Công ty cổ […]

error: Content is protected !!