Tag Archives: Zofenopril

Zofenopril

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Zofenopril  Phân loại: Thuốc chống tăng huyết áp. Nhóm Ức chế men chuyển Angiotensin (ACE) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09AA15. Brand name: . Generic : Zofenopril, BIFRIL 2. Dạng bào […]

Zofenopril – Bifril

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Zofenopril  Phân loại: Thuốc chống tăng huyết áp. Nhóm Ức chế men chuyển Angiotensin (ACE) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09AA15. Brand name: Bifril. Hãng sản xuất : Menarini 2. […]

error: Content is protected !!