Tag Archives: Valsartan

Valsartan – Valsgim

Thuốc Valsgim là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valsgim (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể […]

Valsartan – Vasebos

Thuốc Vasebos là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vasebos (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể […]

Valsartan – Vasblock

Thuốc Vasblock là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vasblock (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể […]

Valsartan – Valsartan-MV

Thuốc Valsartan-MVlà thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valsartan-MV (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin […]

Valsartan – Valsartan Stada

Thuốc Valsartan Stada là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valsartan Stada (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng […]

Valsartan – Valsarfast

Thuốc Valsarfast là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valsarfast (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể […]

Valsartan – Valsarep

Thuốc Valsarep là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valsarep (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể […]

Valsartan – Valsar H

Thuốc Valsar H là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valsar H (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng […]

Valsartan – Valsacard

Thuốc Valsacard là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valsacard (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể […]

Valsartan – Valpres

Thuốc Valpres là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Valpres (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Valsartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể […]

error: Content is protected !!