Tag Archives: Nintedanib

Nintedanib

Thuốc Nintedanib là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Nintedanib (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nintedanib esilate Phân loại: Thuốc chống ung thư. […]

Nintedanib – Ofev

Thuốc OFEV là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc OFEV (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nintedanib esilate Phân loại: Thuốc chống ung thư. […]

error: Content is protected !!