Tag Archives: lopamidol

lopamidol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : lopamidol Phân loại: Thuốc cản quang. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08AE04. Brand name: IOPAMIRO. Generic : lopamidol 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng […]

lopamidol – Iopamiro

Kết quả hình ảnh cho IOPAMIRO

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : lopamidol Phân loại: Thuốc cản quang. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08AE04. Brand name: IOPAMIRO. Hãng sản xuất : Patheon Italia S.p.A 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng […]

error: Content is protected !!