Tổng hợp link chọn lọc cho Dược sỹ lâm sàng bệnh viện

TỔNG HỢP LINKS CHỌN LỌC CHO DƯỢC SĨ LÂM SÀNG (tiếp tục cập nhật)

 

 1.  Dược điển Mỹ (United States Pharmacopeia)
  www.usp.org
 2.  Hội dược sĩ Hoa Kỳ, American Society of Health-System Pharmacists
  http://www.pharmacist.com/
  www.ashp.org
 3.  Medlineplus
  www.medlineplus.gov
 4.  Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu – European Medicines Agency
  www.ema.europa.eu
 5.  Công cụ tính toán tất cả các chỉ số sinh học
  www.mdcalc.com
 6.  Tra cứu tương tác thuốc – Drug interaction websites
  www.drugdigest.org
  www.drugs.com
  www.medscape.com
  healthatoz.myuhc.com/portal/Atoz/drugdb/drugSearch.jsp
 7.  Thuốc ảnh hưởng trên Cytochrome P450
  www.medicine.iupui.edu
 8.  Thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú (Drugs in Pregnancy and Lactation)
  www.safefetus.com
  www.pregmed.org
 9.  Tính liều kháng sinh cho bệnh nhân suy thận ( dựa vào độ thanh thải creatinine )
  www.nuh.nhs.uk/nch/antibiotics/
 10.  Website tổng hợp các công cụ cho dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện.
  www.globalrph.com
 11.  Cập nhật thông tin về thuốc
  en.diagnosispro.com/drugs_information/home
 12.  Thuốc trị ung thư
  www.chemocare.com
 13.  Kiểm tra thông tin sản phẩm
  www.medical-dictionary.thefreedictionary.com
  www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-eng.php
  www.mhra.gov.uk
  www.cochrane.org
  www.medscape.com/pharmacists/news
  www.thedrugmonitor.com
  www.rxkinetics.com
 14.  Tra cứu hóa dược
  http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
 15.  Cho phép xem fulltext của tài liệu
  http://www.pubmedcentral.nih.gov/
 16.  Tìm kiếm thông tin theo y học chứng cứ (EBM – Evidence Based Medicine) Cổng thông tin y học chứng cứ
  http://www.cebm.net/
  http://sumsearch.uthscsa.edu/
  www.cochrane.org
  www.cochrane.org.au  (Australasian Cochrane Centre)
 17.  Tổng hợp giá các nghiên cứu đã qua đánh giá
  http://www.york.ac.uk/inst/crd/index.htm
  http://www.cochrane.org.au/libraryguide/guide.php  (Hướng dẫn sử dụng thư viện Cochrance)
  www.clinicalevidence.com
  www.tripdatabase.com
 18.  Guideline
  www.guidelines.gov
  www.nelh.nhs.uk
  http://www.nice.org.uk/guidance/
  http://www.library.nhs.uk/GUIDELINESFINDER/
 19.  Thông tin thuốc
  http://dailymed.nlm.nih.gov/

DS. Nguyễn Thế Sơn – BV ĐK Sài Gòn