Vitamin A + Vitamin D

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Vitamin A + Vitamin D Phân loại: Các Vitamins dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A11CB . Brand name: . Generic : Vitamin A + Vitamin D, Enpovid A-D, Vitamin AD…. 2. Dạng bào

Read More »

Vitamin C + Zinc citrate

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Vitamin C + Zinc citrate Phân loại: Khoáng chất và chất điện giải. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A11GB. Brand name: Redoxon Double Action. Generic : Vitamin C + Zinc citrate 2. Dạng bào chế

Read More »

γ-amino-butyric acid (GABA) + γ-amino-β-hydroxy-butyric acid (GABOB) + Magne glutamate hydrobromide (MGH) + Vitamin B6 (Pyridoxine)

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : γ-amino-butyric acid (GABA) + γ-amino-β-hydroxy-butyric acid (GABOB) + Magne glutamate hydrobromide (MGH) + Vitamin B6 (Pyridoxine) Phân loại: Thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương. Dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical):

Read More »