Amino Acid + Glucose + Điện giải

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amino Acid + Glucose + Điện giải Phân loại: Thuốc bổ sung dinh dưỡng. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B05BA10. Brand name: Nutriflex peri. Generic : Amino Acid + Glucose + Điện giải 2. Dạng

Read More »

Amino Acid dùng cho bệnh nhân suy gan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amino Acid dùng cho bệnh nhân suy gan Phân loại: Thuốc bổ sung dinh dưỡng. Amino acids đường tĩnh mạch Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B05B A01. Brand name: Aminosteril N-Hepa, Morihepamin, Aminoplasmal Hepa Generic

Read More »

Amino Acid dùng cho bệnh nhân suy thận

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amino Acid dùng cho bệnh nhân suy thận Phân loại: Thuốc bổ sung dinh dưỡng. Amino acids đường tĩnh mạch Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B05BA01. Brand name: Neoamiyu, Nephrosteril. Generic : Amino Acid dùng

Read More »

Amino Acid dùng cho trẻ sơ sinh

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amino Acid dùng cho trẻ sơ sinh Phân loại: Thuốc bổ sung dinh dưỡng. Amino acids đường tĩnh mạch Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A16AA. Brand name: Vaminolact. Generic : Amino Acid dùng cho trẻ

Read More »

Aminocaproic Acid + Chlorpheniramine + Naphazolin + Zinc sulfate

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Aminocaproic Acid + Chlorpheniramine + Naphazolin + Zinc sulfate Phân loại: Thuốc tác động trên mắt. Thuốc kháng Histamine H1 Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): S01GA51. Brand name: Daigaku. Generic : Aminocaproic Acid + Chlorpheniramine

Read More »

Aminocaproic acid + Chlorpheniramine + Naphazoline + Neostigmine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Aminocaproic acid + Chlorpheniramine + Naphazoline + Neostigmine Phân loại: Thuốc kháng histamin dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): Brand name: Itone, Eyecool Eye Drops. Generic : Aminocaproic acid + Chlorpheniramine + Naphazoline +

Read More »

Amlodipine + Atenolol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine + Atenolol Phân loại: Thuốc chống tăng huyết áp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Brand name: Emlip-A, Stamlo Beta, Amlong-A Generic : Amlodipine + Atenolol, Alodip Plus Ate, Emlip-A 2. Dạng bào chế

Read More »

Amlodipine + Atorvastatin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine + Atorvastatin Phân loại: Thuốc chống tăng huyết áp. Dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10BX03. Brand name: Amdepin Duo, Zoamco-A. Generic : Amlodipine + Atorvastatin, Amlofresh 2. Dạng bào chế Hàm

Read More »

Amlodipine + Hydrochlorothiazide + Valsartan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine + Hydrochlorothiazide + Valsartan Phân loại: Thuốc chống tăng huyết áp. Dạng kết hợp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09DX01. Brand name: Exforge HCT. Generic : Amlodipine + Hydrochlorothiazide + Valsartan 2. Dạng bào

Read More »