Abacavir + Lamivudine + Zidovudine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Abacavir + Lamivudine + Zidovudine (Abatrio) Phân loại: Thuốc kháng virus. Dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05AR04 Brand name: Abatrio. Generic : Abacavir + Lamivudine + Zidovudine 2. Dạng bào chế –

Read More »

Acridone acetic acid + N-Methylglucamine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Acridone acetic acid + N-Methylglucamine Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05AX. Brand name: Cycloferon. Generic : Acridone acetic acid + N-Methylglucamine 2. Dạng bào chế Hàm lượng: Dạng thuốc và

Read More »

Adapalene + Benzoyl Peroxide

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adapalene + Benzoyl Peroxide Phân loại: Thuốc điều trị mụn dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): D10AE51. Brand name: Epiduo. Generic : Adapalene + Benzoyl Peroxide 2. Dạng bào chế – Hàm lượng:

Read More »

Adapalene + Clindamycin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adapalene + Clindamycin Phân loại: Thuốc điều trị mụn. Dạng kết hợp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): D10AD53. Brand name: Klenzit-C. Generic : Adapalene + Clindamycin, Ciacca 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và

Read More »

Adefovir + Lamivudine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adefovir + Lamivudine Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): . Brand name: Fawce,. Generic : Adefovir + Lamivudine 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên

Read More »

Adiphenin + Diphenhydramin + Ketoprofen

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adiphenin + Diphenhydramin + Ketoprofen Phân loại: Thuốc giảm đau kháng viêm dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AE53. Brand name: Nidal. Generic : Adiphenin + Diphenhydramin + Ketoprofen 2. Dạng bào chế

Read More »

Albumin (Human Albumin) + Immunoglobulin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Albumin (Human Albumin) + Immunoglobulin Phân loại: Thuốc tăng thể tích máu. Dạng kết hợp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B05AA. Brand name: Biseko. Generic : Albumin (Human Albumin) + Immunoglobulin 2. Dạng bào chế

Read More »

Alendronic acid + Cholecalciferol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Alendronic acid + Cholecalciferol Phân loại: Thuốc ức chế tiêu xương, điều trị loãng xương. Dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M05BB03. Brand name: Fosamax Plus, Prevost. Generic : Alendronic acid + Cholecalciferol

Read More »

Allantoin + Extractum cepae (Dịch chiết hành tây) + Heparin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Allantoin + Extractum cepae (Dịch chiết hành tây) + Heparin Phân loại: Thuốc trị sẹo. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): D03AX . Brand name: Contractubex. Generic : Allantoin + Extractum cepae (Dịch chiết hành tây)

Read More »