Tag Archives: Vitamin B3

Nicotinamide (Vitamin PP) – VitPP

Thuốc VitPP là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc VitPP (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / Niacin / Vitamin PP […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP Vacopharm

Thuốc Vitamin PP Vacopharm là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP Vacopharm (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP Traphaco

Thuốc Vitamin PP Traphaco là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP Traphaco (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP Tipharco

Thuốc Vitamin PP Tipharco là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP Tipharco (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP Pharmedic

Thuốc Vitamin PP Pharmedic là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP Pharmedic (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP NIC Pharma

Thuốc Vitamin PP NIC Pharma là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP NIC Pharma (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP Mekophar

Thuốc Vitamin PP Mekophar là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP Mekophar (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP Mebiphar

Thuốc Vitamin PP Mebiphar là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP Mebiphar (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP MDpharma

Thuốc Vitamin PP MDpharma là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP MDpharma (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / […]

Nicotinamide (Vitamin PP) – Vitamin PP Armephaco

Thuốc Vitamin PP Armephaco là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vitamin PP Armephaco (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nicotinic Acid (Nicotinamide / […]

error: Content is protected !!