Tag Archives: SYMBICORT

Budesonide + Formoterol – Symbicort Rapihaler

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Budesonide + Formoterol  Phân loại: Thuốc cải thiện khả năng hít vào. Thuốc giãn khí phế quản dạng kết hợp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R03AK07. Brand name: SYMBICORT RAPIHALER. […]

Budesonide + Formoterol – Symbicort Turbuhaler

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Budesonide + Formoterol  Phân loại: Thuốc cải thiện khả năng hít vào. Thuốc giãn khí phế quản dạng kết hợp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): R03AK07. Brand name: SYMBICORT TURBUHALER […]

error: Content is protected !!